Zubair Production
Info@zubairradio.nl

Imam Ibn Majah رحمه الله

24/7 overal ter wereld

Imam Ibn Majah رحمه الله

Naam: Muhammad
Vadersnaam: Yazeed
Geboortedatum: 209 AH
Geboorteplaats: Iran in de stad Qazwin
Overleden: 273

Imam Ibn Majah is één van de grote Muhadditheen die de wereld gekend heeft. Zijn boek die hij geschreven heeft namelijk: Sunan Ibn Majah behoort tot 1 van de Sihah Sita boeken. Hoewel sommige grote geleerden van mening zijn dat Mu’atta Imam Malik tot de Sihah sitta behoren. Maar velen zijn het erover eens dat Ibn Majah tot de Sihah sitta behoort.

Imam Ibn Majah heeft heel wat steden rond gereisd slechts voor kennis. Hij was 21/22 jaar toen hij dit deed.

Één van zijn respectable grote leraar was Al Imam Abu Bakr bin Khallad al Bahili die bekend stond om zijn expertise in Hadith.

Imam Zahabi رحمه الله vermeldt dat Imam Ibn Majah heen gegaan is 8 dagen voor de maand Ramadan.

( Bron: Tazkiratul Huffaaz )

Moge Allah ons alleen vergeven in naam van deze groot Imam Ibn Majah