Zubair Production
Info@zubairradio.nl

Masjid Anwar-e-Quba

24/7 overal ter wereld

Over Ons

Beleidsplan Islamitische Stichting Soebhanie te Utrecht

“Masdjied Anware Qoeba”

 

HET DOEL VAN DE STICHTING

Het doel van de stichting is naast het beheer van de moskee, het geven van les in de Islam, het geven van voorlichting aan andere moslims en niet-moslims over de Islam, het leggen van contacten met groeperingen, instellingen en organisaties in en buiten Nederland, het verrichten van sociaal, maatschappelijk en cultureel werk onder de moslims in Utrecht en omstreken. De kosten om de moskee te exploiteren, wordt gefinancierd met giften die donateurs betalen. Islamitische Stichting Soebhanie krijgt geen subsidies van de overheid of andere instanties.

DE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

Islamitische Stichting Soebhanie houdt zich, zoals eerder gemeld, bezig met tal van activiteiten. Het bestuur is samen met heel veel vrijwilligers hard aan het werk om ten dienste te staan voor de donateurs in het bijzonder en voor de totale moslimgemeenschap in Utrecht en omstreken. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten van de stichting:

Organisatie van lezingen:

Islamitische Stichting Soebhanie organiseert regelmatig lezingen of religieuze bijeenkomsten. In de meeste gevallen worden deze lezingen in de Nederlandse taal gehouden, omdat de meeste mensen en vooral de jeugd alleen deze taal machtig is.

 

De Vrouwengroep:

De Vrouwengroep is ca. 5 jaar geleden opgericht. Deze groep houdt zich bezig met het geven van Islamitische lessen aan vrouwen en kinderen. Dit doen zij elke zondag van 09.30 tot 13.00 uur. Ook geven de vrouwen voorlichting over praktische zaken als lijkbewassing, het verrichten van de bedevaart naar Mekka in Saoedie Arabie etc.

De Jongerengroep:

Deze groep organiseert tal van activiteiten voor iedereen, maar in het bijzonder voor de jongeren: sport en spel zowel binnen als buiten, lessen over het geloof en lezingen.

De Koranschool

Elke zondag wordt van 10.00 tot 13.00 uur wordt er les gegeven aan kinderen (jongens en meisjes) en volwassenen. Het gaat hier om Arabisch les en lessen over het geloof. Waarom Arabisch? Omdat Arabisch de taal is waarin de Koran is geopenbaard. In deze taal wordt de Koran ook gereciteerd. De verplichte dagelijkse gebeden worden ook in het Arabisch gedaan. Bij lessen over het geloof gaat het om de geschiedenis van de Islam, het leven en overleveringen (Hadiths) van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met Hem), uitleg over de Koran, Islamitische wetten en hoe een moslim hoort te leven (goed gedrag).

 

ISLAMITISCHE STICHTING SOEBHANIE EN DE BUURT

We werken ook met andere moskeeën en instellingen samen. Met de activiteiten van ons leveren we een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in Utrecht en in onze buurt. Dit willen we graag zo houden en verder verbreden . Sinds ons bestaan doen wij er alles aan om overlast in en om de buurt zo veel als mogelijk te beperken. Wij willen in goede harmonie leven met onze buren. De Profeet (vrede zij en zegeningen zij met Hem) heeft gezegd : ‘ Degene die inAllah (SWT) en in de Laatste Dag gelooft, laat hem zijn buur goed behandelen’

Het is dus een plicht van een moslim om goed om te gaan met zijn buren !

Wij nodigen een ieder uit om samen met ons de buurt nog mooier en veiliger te maken.

Masdjied Anware Qoeba

Kalymnosdreef 1

3562 XP Utrecht

Postbus 9787

3506 GT Utrecht

KVK nummer is 30148999