Zubair Production
Info@zubairradio.nl

NOVIM

24/7 overal ter wereld

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn een groep van meer dan 30 Schriftgeleerden van de Ahl oes Soennah wal djama’ah, die georganiseerd de islamitische maatschappij in Nederland wil dienen. Ook willen wij voor externe partijen, zoals overheidsinstanties, fungeren als een centraal punt voor Islamitische aangelegenheden.
ONZE DOELEN
Met de kennis die wij als Schriftgeleerden gezamenlijk bezitten, willen wij u dienen. Daarbij willen wij centraliteit en toegankelijkheid creëren. Dit doel van ons kunnen we als volgt specificeren:
Het op religieus, sociaal en maatschappelijk gebied bevorderen, verspreiden en borgen van de soennitische islamitische leer in de Nederlandse samenleving.
Het bevorderen van de saamhorigheid binnen de islamitische gemeenschap in het algemeen en tussen Schriftgeleerden, moskeeën en andere islamitische organisaties in het bijzonder.
Het bevorderen van vrede binnen de Nederlandse samenleving en het onderhouden van contacten met centrale en lokale overheden en/ of andere instellingen in en buiten Nederland.
Het adviseren van de soennitische moslim gemeenschap in Nederland en daarbuiten, alsook overheden en andere publieke en private organisaties en/of particulieren aangaande religieuze kwesties.
Kwaliteitsborging m.b.t. het uitvoeren van religieuze taken en diensten conform de soennitische leer van de aangesloten leden.
Het actief ondersteunen en adviseren van islamitische onderwijs in Nederland.
Centraliteit en toegankelijkheid
Dit zijn kernwaarden voor NOVIM. Vanuit de Schriftgeleerden creëren wij met NOVIM een centraal punt voor de Nederlandse samenleving inzake islamitische vraagstukken. Hierbij hebben wij toegankelijkheid hoog in het vaandel. Omdat wij een jonge en dynamische organisatie zijn, kunt u ons altijd gemakkelijk en op een laagdrempelige manier bereiken via diverse media.
De volgende eerwaarde oelama maken deel uit van NOVIM:
Hazrat maulana mufti Shafiq ur Rahman Misbahi
Hazrat maulana Iftekhar Ali Chishti
Hazrat maulana hafiz Iftikhar Hussain Shah
Hazrat maulana Mohammed Galiel AbdulRahman
Hazrat maulana Mohammed Tahier Wagidhosain
Hazrat maulana Oemar Shabier Dilmohamed
Hazrat maulana Mohammad Imraan Kariman
Hazrat maulana Mohamed Abdoer Raoef Naqshbandi
Hazrat maulana Mohammed Haroen Karamat
Hazrat maulana Feroz Hansildaar
Hazrat maulana Mohammad Rafiek Roshanali
Hazrat maulana Naziem Qadri
Hazrat maulana Mohammed Faziel Nazarali
Hazrat maulana Mohamed Aqeel Hansildaar
Hazrat maulana Muhammed Sarfaraz Naushahi
Hazrat maulana Revi Mohammed Faishel Idoe
Hazrat maulana hafiz Sajjaad Barkaati
Hazrat maulana Mushtaq Wazir
Hazrat maulana Mohammed Aaftaab Samoedj
Hazrat maulana Rafie’Bhaggoe
Hazrat maulana Mohammad Afzal Basnoe
Hazrat maulana Anwar mohamed Imran Rizwi
Hazrat maulana mufti Mohammed Hafeez ur Rahman Mahabali
Hazrat maulana Mohamed Sayed Hoessain Elahi
Hazrat maulana mufti Mohammed Sheraz Saadiq Ibrahim
Hazrat maulana Muhammad Ashfaq
Hazrat maulana Mohammed Naushaad Ali
Hazrat maulana Muhammad Ifraan Ibrahim
Hazrat maulana Mohamed Sheeraz Wagidhosain
Hazrat maulana Imtiaz Akbarkhan
Het bestuur van NOVIM bestaat uit 5 personen, te weten:
Imtiaz Akbarkhan – Voorzitter (i.akbarkhan@ordevanimams.com)
Oemar Shabier Dilmohamed – Vicevoorzitter (s.dilmohamed@ordevanimams.com)
Abdoer Raoef Naqshbandi – Penningmeester (a.naqshbandi@ordevanimams.com)
Imraan Kariman – Secretaris (i.kariman@ordevanimams.com)
Aqeel Hansildaar – Vicesecretaris (a.hansildaar@ordevanimams.com)